Konstelace nám dovolují proměnit věci, se kterými si dlouho nevíme rady.

Problémy, které řešíme stále znovu, protože to vlastně není o nás, ale o vnitřní dynamice v rodině, rodu. A tam běžným okem nedohlédneme. Naše vnitřní nastavení ovlivňuje, jaký život si tvoříme a jaký život žijeme. 

Konstelace odhalují skryté příčiny problémů, které se prolínají do různých životních situací. Někdy nevědomě následujeme osudy svých předků, pomáháme jim nést jejich osud. V rodových liniích se pak opakují podobné příběhy, vzorce.

Může jít i o rodinná tajemství, věci, o kterých se sice nemluví, ale vnímáme je a propisují se do životů následujících generací…. vnímáme jejich náboj… vnímáme rozpor… a ovlivňují nás na nevědomé energetické úrovni. 

Ovlivňují kam směřujeme a jak prožíváme své životy.

Díky konstelacím můžeme být přítomni i s tím obtížným a bolestným, co se v našich rodinných systémech stalo a čerpat z toho sílu. Uvolnit napětí, pocity, emoce z těla i našeho systému, věci se mohou proměnit a někdy i nečekaně snadno.

Může se jednat o uctění těch, kteří měli obtížný osud, byli vyloučeni nebo zemřeli brzy. Vyrovnání se s rodiči a navrácení pocitů tam, kam patří – může jít například o vztek, smutek, vinu. Stejně tak se může jednat o uznání důležitých vztahů i toho, že už skončily.

Z nevědomé roviny se vnitřní vazby a vztahy stanou vědomými, rozpustí se energetický náboj, díky kterému jsme opakovali a následovali osudy svých předků a my jsme svobodní pro to, žít svůj vlastní život.

Co kdybychom mohli čerpat sílu a podporu ze svých kořenů a přitom vnímat, jaká je moje vlastní cesta a svobodně po ní kráčet?

Konstelační metodou se můžeme podívat na témata, která se týkají vztahů, práce, peněz a hojnosti, zdraví i dalších oblastí života.

 

Otevírají se nám nové možnosti.